Historie - Saterslo Bouw bv
  • Facebook
  • LinkedIn

Saterslo Bouw bv - Drosteweg 28 - 7597 MG Saasveld

Historie

In oorlogstijd denken hoge heren zich meer te kunnen veroorloven dan in vredestijd. Slotheer Gerrit of Geert van Bevervoorde tot Weemsel van het huis Weemselo in Albergen wil de dochter van zijn gast ontvoeren in 1589. De Tachtigjarige Oorlog is dan in Twente in volle gang. Maria Magdalena van Reede (12) van de havezate Saterslo in Saasveld is uitgenodigd met haar ouders in het huis Weemselo te overnachten. Zij wordt het slachtoffer van wraak.

Hendrik van Reede en zijn vrouw Elisabeth van Mansfeld hebben geen flauw idee wat hun te wachten staat wanneer zij met hun dochter van Saasveld naar de markegrens tussen Albergen en Dulder rijden waar het huis Weemselo staat.

Slotheer Gerrit van Bevervoorde schaakt met een aantal gewapende helpers op 28 september 1589 de dochter van de Spaans gezinde Hendrik van Reede en zijn Elizabeth gravin van Mansfelt. Iedereen slaapt. Gerrit van Bevervoorde en zijn helpers echter niet. Hij maakt het echtpaar wakker tegen middernacht en deelt hen mee Anna Magdalena mee te moeten nemen naar de stadhouder van Gelderland, graaf Van Neuenahr in Arnhem. Het paar is uit het veld geslagen en is niet in staat iets te doen. Van Bevervoorde laat deuren sluiten en de planken van de kasteelbrug weghalen. Van Bevervoorde brengt het meisje via Lochem en Doesburg naar herberg De Prins in Arnhem.

Pas een jaar later komt ze vrij. Gerrit van Bevervoorde tot Weemsel moet zich bij het Hof van Gelderland verantwoorden voor zijn daden. Hij wordt beschuldigd van schaken. Prins Maurits zou op een zware straf hebben aangedrongen. De uitspraak is: de doodstraf. Maar zover komt het niet. Met hulp van vrienden ontsnapt Van Bevervoorde. Het duurt acht jaar voordat hij tegen de lamp loopt. Op 17 oktober 1597 verliest de schaker zijn hoofd op het schavot in Brussel. (bron: mr. L.A.I.W. Baron Sloet - Nijhoff's bijdr III).

Het blazoen van Frederik Adolph van Reede die in 1638 sterft in de strijd tegen de Spanjaarden bij Bergen op Zoom. Zie ook: Rouwborden van het geslacht van Reede in Amerongen. Kasteelheer Goert (ook Godard of Godert) van Reede, broer van Hendrik, wordt in 1582 protestants. Heel Amerongen volgt. Het familiewapen van de bewoners van Saterslo is hetzelfde.

Twee jaar na de schaking verovert een Spaansgezinde graaf Van den Bergh het huis Weemselo. Berend van Bevervoorde moet in 1591 een Spaanse bezetting toestaan.

Anna Magdalena, die bij de onthoofding aanwezig is, trouwt later met Johan Torek (Torck) tot Lenschrik. Het kasteel Saterslo is na 1800 afgebroken. De kerk van Saasveld is op deze plek gebouwd, de grachten zijn er nog. Bij de ontvoering zouden paarden van het klooster Albergen zijn gebruikt.

Jacob van Saterslo zou aan de eerste kruistocht in 1099 hebben meegedaan waardoor de familie uit de marke Dulder hoog in aanzien staat bij de bisschop van Utrecht. De familie bezit een groot deel van de marke Dulder, nu Saasveld en Weerselo in de gemeente Dinkelland. Maar de honger naar meer macht is voor Herman van Saterslo nog lang niet gestild. Hij komt daardoor in conflict met bisschop Jan van Arkel. In 1360 maakt Van Arkel een einde aan de expansiedrift van Saterslo. Met zijn leger verovert hij het slot Saterslo. De zoon van Herman, Coerd, herbouwt het kasteel. Twee jaar later belegert Van Arkel het kasteel Voorst bij Zwolle.

De bekendste heer van Saterslo is Govert of Godert van Reede. Hij is in 1541 kastelein van kasteel Lage en trouwt in 1544 met de rijke stichtse (Utrechtse) Geertrui van Nijenrode. Keizer Karel V benoemt Govert van Reede in 1555 tot hoofdschout van Utrecht. Hij koopt in 1557 kasteel Amerongen en maakt dit tot adellijk middelpunt van Utrecht en Holland.

In 1573 krijgen Govert en zijn jongere broer Hendrik van Reede ruzie over de verdeling van erfenis. Hendrik vindt dat hij tekort komt en bezet het leegstaande huis Saasveld in 1580. Hendrik is domheer van Munster en Spaans gezind. Hij trouwt in 1574 met de Elisabeth gravin van Mansfeldt en gedraagt zich als eigenaar van Saasveld.

In 1580 wanneer Twente opnieuw in de frontlinies terechtkomt door de verrader Rennenberg, verlangt de staatse Govert het beheer over het strategisch gelegen kasteel terug. Hendrik legt het verzoek van zijn broer en van stadhouder Rennenberg naast zich neer omdat hij 'het kasteel alleen wil behoeden voor een overval'.

Op 10 mei 1580 (vlak na het verraad van Rennenberg op 3 maart 1580) verovert de drost van Twente, Goossen van Raesfelt, het kasteel Saasveld ongeschonden. Het kasteel wordt daarna met acht soldaten van de graaf Van Hohenlohe bezet om te voorkomen dat Spaanse soldaten zich er nestelen.

In 1585, een jaar na de dood van Willem van Oranje, maakt hij deel uit van een delegatie die de souvereiniteit over de Nederlanden zou gaan aanbieden aan de koning van Frankrijk. Onderweg wordt hij ziek en overlijdt in Den Brielle. Hij is begraven in Amerongen.

Van zijn elf kinderen krijgt Adriaan van Reede, groothofmeester van de prins-bisschop van Luik, de havezate Saasfeld (ook Zaesfelt). In mei 1588 krijgt Van Reede de vraag voorgelegd of in Saasveld een Spaans garnizoen mag worden gelegerd.

Maar dat wordt geweigerd. Volgens het verhaal aan het begin van deze pagina zou Hendrik van Reede en zijn vrouw en dochter daarna, in 1589, in de havezate Saasveld wonen. Graaf Van den Bergh neemt het kasteel Saasfelt of Saterslo in voor de koning van Spanje in het jaar 1593. Van den Bergh zou twee jaar eerder met zijn troepen het huis Weemselo hebben ingenomen.

(Bronnen: De havezaten in Twente en hun bewoners van A.J. Gevers en A.J. Mensema)

Dit verhaal is geschreven door Marcel Tettero, www.marceltettero.nl

offerte aanvragen

Vraag kostenloos en vrijblijvend een offerte aan bij Saterslo Bouw

vraag offerte aan

onze projecten

Graag laten we u een kijkje nemen bij onze gerealiseerde projecten

bekijk onze projecten

neem contact op

Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.

neem contact op